Upravitelj zgradama

Bavimo se uspješno već 18 godina upravljanjem zgradama.

Upravljamo zgradama u Puli i široj okolici, pri čemu ne radimo razliku između manjih i većih objekata- zgrada.

Naša struktura zgrada kojima upravljamo je šarolika, upravljamo manjim i većim objektima, kao i starijim i novoizgrađenim.

Za uslugu upravljanja nudimo povoljnije cijene upravljanja od pulskog prosjeka, te to postižemo našim principom rada - racionalno poslovanje. Mi ćemo Vam analizom troškova zgrade pomoći uštedjeti na tzv. hladnom pogonu zgrade, kao što su osiguranje, redoviti servisi, održavanje i čišćenje zgrade, kao i niža cijena upravitelja, te će vama time ostati više novca za ostale potrebne radove na zgradi. Time često i izbjegavamo podizanje kredita i povećanje pričuve.

Uz redovno održavanje zgrade, nudimo našim klijentima i usluge velikih investicijskih zahvata na zgradi, kao što su energetske obnove zgrada, obnova fasada, obnova krova i liftova, te ostalih dijelova zgrade.

Usko surađujemo sa svim predstavnicima suvlasnika- stanara u zgradama, te osluškujemo sve želje i potrebe svih suvlasnika zgrade. Nas možete svakodnevno kontaktirati za sve informacije o vašoj zgradi, stanju pričuve, financijskom stanju zgrade, aktualnim radovima na vašoj zgradi kao i o svemu ostalom što vas kao suvlasnike zanima.

Trudimo se biti transparentni i kod nas imate u svakom trenutku uvid u poslovanje i financijsko stanje vaše zgrade.

Također stojimo na raspolaganju i van radnog vremena za sve hitne slučajeve i intervencije koje su potrebne vašoj zgradi, te smo uvijek dostupni na dežurnom telefonu kao kontakt osoba za koordinaciju rješavanja istih.