Više od 20 godina uspješno upravljamo stambenim zgradama u Puli i na području cijele Istre.

Struktura zgrada kojima upravljamo je šarolika, upravljamo manjim i većim objektima, starijim i novoizgrađenim.

 • Uz redovno održavanje i administraciju, našim klijentima nudimo i usluge vođenja velikih investicijskih zahvata na zgradi kao što su energetska obnova, obnova fasade, obnova krova, lifta, te ostalih dijelova zgrade
 • Usko surađujemo s predstavnikom suvlasnika te osluškujemo želje i potrebe svih suvlasnika. Trudimo se biti transparentni te nas možete svakodnevno kontaktirati za sve informacije o vašoj zgradi, stanju pričuve, financijskom stanju zgrade, aktualnim radovima kao i o svemu ostalom što vas kao suvlasnika zanima
 • Stalno surađujemo s desecima firmi tražeći na transparentan način najbolju ponudu za radove na zgradi ostajući pri tome otvoreni za Vaše prijedloge
 • Analizom troškova zgrade pomoći ćemo vam uštedjeti na tzv. hladnom pogonu zgrade

Također stojimo na raspolaganju i van radnog vremena za sve hitne slučajeve i intervencije te smo uvijek dostupni na dežurnom telefonu kao kontakt osoba za koordinaciju rješavanja istih.

Naši zaposlenici tečno govore talijanski, njemački i engleski jezik što daje dodatnu vrijednost te potiče i olakšava komunikaciju.

Također, na zahtjev klijenta nudimo slanje godišnjeg financijskog izvješća na talijanskom, njemačkom ili engleskom jeziku.

Upravljanje zgradama

Kao vlasnici posebnih dijelova odnosno kao suvlasnici cijele nekretnine već ste upoznati sa svrsishodnošću upravljanja zgradama, na sva konkretna pitanja spremni smo vam odgovoriti u neposrednom kontaktu usmeno ili u pisanoj formi.

 • Upravljanje stambenom zgradom i održavanje trajna je aktivnost koja objedinjuje pravne, ekonomske, financijske i tehničke aspekte poslovanja s ciljem da se zgradi u cjelini i svim njezinim dijelovima osigura razina služnosti u granicama određenim zakonskim i podzakonskim aktima, kao i odlukama suvlasnika. Posebnu i veliku važnost u kvaliteti upravljanja stambenom zgradom imaju dobri i skladni odnosi suvlasnika
 • Neposredni sudionici upravljanja su suvlasnici stambene zgrade kao nalogodavci i Upravitelj kao nalogoprimac. Suvlasnici se brinu i odgovaraju za svoje suvlasništvo (imaju prava i obveze glede svog udjela), dok izvršne poslove oko toga povjeravaju izabranom upravitelju zgrade na temelju „Ugovora o upravljanju zgradom“
 • Pričuva je novčana osnovica kojom se praktički osigurava i ostvaruje briga suvlasničke zajednice za njenu nekretninu, a pitanje namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrade u suvlasništvu definirano je Uredbom Vlade RH o održavanju zgrada
 • Svaka zgrada koja se nalazi kod nas na upravljanju ima vlastiti bankovni račun na koji se plaća pričuva i s kojeg se odvajaju sredstva za potrebe zgrade
 • Uplatnice za pričuvu sadrže 2D barkod, dostavljaju se u papirnatom obliku na adresu zgrade a na Vaš zahtjev moguća je dostava putem e-maila
 • Osnovne svakodnevne odredbe ponašanja suvlasnika i ostalih korisnika navedene su u „Kućnom redu zgrade“ a osnovni dokument o odnosima suvlasnika je „Međuvlasnički ugovor suvlasnika zgrade“ koji je temeljen na „Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima“
 • Jednom godišnje naša je obveza Izraditi i dostaviti plan i program upravljanja za tekuću godinu, kao i godišnjeg završnog financijskog izvješća do 30. lipnja za prethodnu godinu

Sve druge poslove kao što su (informacije, izvješća, pregled financijskih kartica, promjena vlasništva itd.) s nama možete riješiti putem elektronske pošte ili uživo.

OBAVEZNI RADOVI NA ZGRADI:

 • Osiguranje stambene zgrade
 • Kontrolni pregledi dimnjaka 
 • Dezinsekcija i deratizacija
 • Nabava i servis protupožarne opreme i instalacija
 • Mjesečni servis dizala
 • Godišnja kontrola dizala
 • Ispitivanje plinske instalacije (jednom u 10 godina)
 • Ispitivanje gromobranske instalacije (jednom u 5 godina)

NEOBAVEZNI RADOVI NA ZGRADI:

 • Čišćenje stubišta
 • Stubišna rasvjeta
 • Po želji suvlasnika organizira se uređenje vrta i okoliša zgrade
 • Ostali radovi po dogovoru suvlasnika
Upravljanje zgradama

U slučaju kada pojedini suvlasnici ne plaćaju pričuvu mi poduzimamo sljedeće radnje:

 • Na redovitoj uplatnici dužniku naznačujemo postojeći dug stanja na određeni datum
 • Opomene pred ovrhu šaljemo svim dužnicima u zakonski predviđenom roku
 • Ukoliko dužnik ne podmiri svoja dugovanja pokreće se ovršni postupak te nakon što rješenje postane pravomoćno slijedi prisilna naplata putem FINE
 • Po okončanju spora suvlasnik neplatiša trošak ovrhe sa zateznim kamatama vraća na račun pričuve zgrade.

 

POGLEDAJTE NAŠE PROJEKTE!

 

Bez ikakvih obveza zatražite ponudu za Vašu stambenu zgradu i pružite nam priliku da se predstavimo!

  Upravljanje zgradama