Prijava projekta energetske obnove uz sufinanciranje EU-FOND-a (projekt u pripremi) MOR2

Nakon odluke suvlasnika izvršili smo prijavu zgrade "Mornarički trg 2 u Puli" na natječaj za energetsku obnovu višestambenih...

Saznajte više
Prijava projekta energetske obnove uz sufinanciranje EU-FOND-a (projekt u pripremi)

Nakon odluke suvlasnika izvršili smo prijavu zgrade "Kamenjak 3 u Puli" na natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada NPOO.C7.2.I1.01....

Saznajte više
Obnova tornja zgrade na adresi Sv. Ivana 3, Pula

Obnova tornja zgrade u Puli, na adresi Sv. Ivana 3. Ova obnova je realizirana sredstvima iz redovne pričuve, bez podizanja kredita ili podizanja cijene...

Saznajte više
Energetska obnova zgrade, Put za Paleru 16, Ližnjan

Pomoću EU fondova i uz uštedu od 60% obnovljena je fasada i postignuta visokoenergetska učinkovitost objekta čime su troškovi grijanja i hlađenja stanova...

Saznajte više
Energetska obnova zgrade - Projekt Kamenjak 7, Pula

Ovom obnovom je postignuta ušteda od 62,8 %.

Saznajte više