Prijava projekta energetske obnove uz sufinanciranje EU-FOND-a (projekt u pripremi) MOR2

Nakon odluke suvlasnika izvršili smo prijavu zgrade "Mornarički trg 2 u Puli" na natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada NPOO.C7.2.I1.01.

Glavni cilj projekta energetske obnove višestambene zgrade na adresi Mornarički trg 2 u Puli je prikaz postojećeg stanja građevine te davanje građevinskih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti objekta koja utječu na poboljšanje uvjeta u zgradi za sve korisnike kao i smanjenje troškova za grijanje i hlađenje.

Namjena zgrade je stambena. Stambena zgrada je kvadratnog tlocrtnog oblika. U prizemlju zgrade nalaze se spremišta (negrijani dio), stan i zajednički prostor za suvlasnike zgrade.

Neto površina grijanog dijela objekta je 1.438,27 m2, dok je bruto površina grijanog dijela jednaka 1.770,62 m2.

Vanjsku ovojnicu zgrade čine zidovi zidani punom opekom ukupne debljine d=40 cm, zidovi su obostrano obrađeni s vapnenom-cementnom žbukom. Na vanjske zidove nije postavljena toplinska izolacija.

Zidovi prema stubištu su zidani s punom opekom d=25cm, te su obostrano obrađeni vapneno-cementnom žbukom. Pod na tlu grijanog i negrijanog prostora izveden je kao armirano-betonska ploča na koju je postavljen cementni estrih koji je ujedno i završni sloj. Ravni krov zgrade je armiranobetonska ploča, na nju su postavljeni beton u padu te hidroizolacija. Na krovu nema temo izolacije. Ulazna vrata u zgradu su PVC.

Grijanje zgrade je lokalno. Stanovi imaju sustav grijanja na klimatizacijske uređaje i termoakumulacijske peći a djelomično i na kruta i plinovita goriva (drva i plin).

Postojeća zgrada je energetskog razreda C, s godišnjom primarnom energijom (Eprim) za grijanje polazišne vrijednosti od 240.715,26 kWh/a. Ciljna vrijednost nakon energetske obnove bi iznosila (Eprim) = 118.690,66 kWh/a što bi bio doprinos = -122.024,60 kWh/a ili 50,69%.

Godišnja emisija CO2 prije energetske obnove =35.020,04 kg/god. godišnja emisija CO2 nakon energetske obnove =17.267,50 kg/god. što je doprinos smanjenja emisije CO2= -17.752,54kg/god što je = 50,69%.

Visina pročelja do 25 metara, prizemlje i šest katova.

Mjere koje su predviđene ovim projektom energetske obnove su: izvođenje toplinske izolacije na vanjskim zidovima izradom ETICS sustava prema uputi proizvođača, sve pripreme: kamena mineralna vuna d=10cm za zidove koji graniče s grijanom prostorom, kamena mineralna vuna d=5cm za obradu dimnjaka i ventilacija, podgleda izlaza na ravni krov i kamena mineralna vuna d=3cm za obradu špaleta oko prozora.

Toplinska izolacija ravnog prohodnog krova-terasa s tvrdom kamenom mineralnom vunom za ravne krovove d=14cm, toplinsku izolaciju potrebno je postaviti na način da se padovi izvode prema horizontalnim olucima, odnosno slivnicima, koji se nalaze na rubu ravnog krova, odnosno uglovima zgrade.

Izvesti će se djelomična zamjena postojeće drvene stolarije na zajedničkim dijelovima i u stanovima s novom PVC stolarijom s prekinutim topliskim mostom, brtvljenu sa svim fazonskim komadima te PVC profilima koji imaju mogućnost skupljanja i drenaže kondenzata S vanjskom zaštitom od sunca (roletnama), ustakljenje će se izvesti trostrukim IZO staklom s plinovitim punjenjem low-e premazom i trostrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom prolaska topline za cijeli prozor Uw=1,10w/m2K, dok je koeficijent za staklo jednak Ug=0,70W/m2k.

Ugradnju stolarije izvesti isključivo Ral načinom ugradnje gdje se koriste posebne brtvene trake namijenjene isključivo za takav način brtvljenja. Boja stolarije je u bijeloj boji. Špalete će se obraditi i izolirati mineralnom vunom d=2cm

Nakon provođenja mjera koje su predviđene Glavnim projektom energetske obnove višestambene zgrade značajno će se smanjiti potrošnja energije te će energetski razred biti A, s predviđenim uštedama po proračunskim podatcima iz glavnog projekta.

Svrha energetske obnove višestambene zgrade je poboljšanje uvjeta u zgradi za sve korisnike kao i smanjenje troškova održavanja i grijanja kao i smanjenje zagađenja i emitiranja štetnih CO2. Postojeća zgrada izgrađena je 1964. godine, te ima veliki potencijal za provođenje mjera energetske učinkovitosti koje će se izvoditi sukladno Glavnom projektu energetske obnove zgrade na adresi Mornarički trg 2, Pula. Trenutno zgrada u svom okolišu estetski djeluje neuredno. Zbog dotrajalosti sa balkona i fasade povremeno otpadaju dijelovi fasadne žbuke što predstavlja opasnost za ljude i vozila. Iz tog razloga su već duže vrijeme na zgradi su postavljene table upozorenja.

Udio energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji prije energetske obnove, polazišna vrijednost: = 49,08%. Udio energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj isporučenoj energiji nakon energetske obnove, ciljna vrijednost: = 29,84%.

Povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora godišnjoj isporučenoj energiji, doprinos: = -19,24%.

Postojeće stanje zgrade:

Trenutno zgrada, po proračunima ima veliku potrošnju energije i ispušta veliku količinu CO2.

Godišnja emisija CO2 prije energetske obnove =35.020,04 kg/god. godišnja emisija CO2 nakon energetske obnove =17.267,50 kg/god. što je doprinos smanjenja emisije CO2= -17.752,54kg/god što je = 50,69%

Krov nije termički izoliran.

Ovojnica zgrade nema nikakvu termičku izolaciju što izaziva velike gubitke energije prilikom grijanja/hlađenja prostora.

Stolarija zgrade većim dijelom je drvena i radi vremenskog roka postala je propusna.

Radi trenutnog stanja fasade i krova u grijanim prostorima se pojavljuju curenja, vlaga, kondenzati i muf što čini mikrolokaciju za stanovanje nezdravom i neudobnom.

Namjena zgrade je stambena. Stambena zgrada je kvadratnog tlocrtnog oblika. U prizemlju zgrade nalaze se spremišta (negrijani dio).

Vanjsku ovojnicu zgrade čine zidovi zidani punom opekom ukupne debljine debljine d=40 cm, zidovi su obostrano obrađeni s vapnenom-cementnom žbukom. Na vanjske zidove nije postavljena toplinska izolacija.

Zidovi prema stubištu su zidani s punom opekom d=25cm, te su obostrano obrađeni vapneno-cementnom žbukom. Pod na tlu grijanog i negrijanog prostora izveden je kao armirano-betonska ploča na koju je postavljen cementni estrih koji je ujedno i završni sloj. Ravni krov zgrade je armiranobetonska ploča, na nju su postavljeni beton u padu te hidroizolacija. Na krovu nema temo izolacije. Ulazna vrata u zgradu su PVC. Ravni krov zgrade je armiranobetonska ploča, na nju su postavljeni beton u padu te hidroizolacija. Na krovu nema temo izolacije. Ulazna vrata u zgradu su PVC.

Grijanje zgrade je lokalno. Stanovi imaju sustav grijanja na klimatizacijske uređaje i termoakumulacijske peći a djelomično i na kruta i plinovita goriva (drva i plin).

U IZVOĐENJU RADOVA PRI REALIZACIJI PROJEKTA TRAŽIMO VAŠU POMOĆ!

POTRAŽUJEMO:

  • Izvođača za izradu fasadnog sustava
  • Izvođača za izradu tremo izolacijskog krova zgrade
  • Izvođača za izradu PVC stolarije
  • Izvođača za skidanje i postavljanje klima uređaja
  • Ovlaštenu firmu za nadzor radova
  • Firmu za izradu reklamnih panoa

Na Vaš zahtjev dostavljamo projektne troškovnike.

 

  31. 05. 2024 - 11:42

 
  Aktualni projekti i novosti