Obnova tornja zgrade na adresi Sv. Ivana 3, Pula

Obnova tornja zgrade u Puli, na adresi Sv. Ivana 3.

Ova obnova je realizirana sredstvima iz redovne pričuve, bez podizanja kredita ili podizanja cijene pričuve za suvlasnike. 

Napravljeni su sljedeći radovi: 

  •  nova fasada
  •  obnovljen krov tornja
  •  postavljena PVC stolarija
  •  ugrađena LED rasvjeta
  •  napravljen remont dva dizala
  •  uklanjanje dotrajalih ventilacijskih cijevi s tornja zgrade. 
 

  07. 02. 2021 - 1:44

 
  Aktualni projekti i novosti