Pomoću EU fondova i uz uštedu od 60% obnovljena je fasada i postignuta visokoenergetska učinkovitost objekta čime su troškovi grijanja i hlađenja stanova svedeni na minimum.

 

  14. 01. 2021 - 12:20

 
  Aktualni projekti i novosti